Yunan Mitolojisinde Yer alan Tanrı ve Tanrıçalar Listesi

Yunan Mitolojisi, birçok filme kitaba yada destana konu olmuş, birçoğunun kendi tapınakları hala yeryüzünde insanlar tarafından akın akın ziyaret ediliyor. Mitolojik Tanrı ve Tanrıça figürlerinin isimleri, hangi güce sahip oldukları ve Yunan mitolojisinde yer alan ölümsüz kahramanlar hakkında bir liste hazırladık.

Limos – Açlık Tanrıçası

Samele – Ahiret Tanrıçası

Hestia – Aile Tanrıçası

Momos – Alay ve Hiciv Tanrıçası

Dike – Adalet Tanrıçası

Artemis Ana Tanrıça

Aristalos  Arıcılık Tanrısı

Eros – Aşk Tanrısı

Afrodit Aşk ve Güzellik Tanrıçası

Atalante – Avcı Kız

Bendis Ay Tanrıçası

Eirene – Barış Tanrıçası

Mnemosyne – Bellek Tanrıçası

Hermes – Belagat Tanrısı

Ceres – Bereket Tanrıçası

Porus – Bereket Tanrısı

Okeanos – Bütün Irmakların Babası Sayılan Tanrı

Kirke – Büyücü Tanrıça

Amphitrite – Deniz Dibi Tanrıçası

Thetis – Deniz Tanrıçası

Poseidon – Deniz Tanrısı

Sentinus – Duygu Tanrısı

Eileithyia – Doğumlarda Kadınlara Yardım Eden Tanrıça

Fornaks – Fırınların Tanrısı

Adonis – Erkeklik ve Bereket Tanrısı

Hera – Evlilik Tanrıçası

Phantaso – Fantezi Tanrısı

Kairos – Fırsat Tanrısı

Thyphon – Fırtına Tanrısı

Nyks – Gece Tanrıçası

Hebe – Gençlik Tanrıçası

Hymenalos – Gençlik Ve Evlendirme Tanrısı

Androgeo – Minos’un Oğlu

Uranos – Gök Tanrıçası

Helios – Güneş Tanrısı

Apollon – Güzel Sanatlar Tanrısı

Enyalios – Harp Tanrısı

Ate – Hata Ve Günah Tanrıçası

Hybris – Hayasızlık Tanrısı

Klotho – Hayat İpliğini Büken Tanrıça

Hermaphroditos – Hem Erkek Hem Dişiliği Olan Tanrısal Yaratık

Furina – Hırsızların Tanrısı

Metis – Hikmet ve Tedbirlilik Tanrıçası

Fraude – Hile Tanrıçası

Asopos – Irmak Tanrısı

Aigina – Irmak Tanrısının Kızı

Algos – Izdırap Tanrısı

Penthos – Keder Tanrısı

Artemis – İffet Tanrıçası

Senius – İhtiyarlık Tanrısı

Nemesis – İntikam Tanrıçası

Poine – Ceza ve İntikam Tanrıçası

Moiralar Kader Tanrıçaları

Kronos – Kainatin Hakimi

Peitho – Kandırma Tanrıçası

Themis – Kanun ve Adalet Tanrıçası

Erosbus – Karanlık Tanrısı

Fons – Kaynaklar Tanrıçası

Pan – Kır Tanrısı

Vakana – Kırlarda Dinlenenleri Koruyan Tanrı

Phobos – Korku Tanrıçası

Herakles – Kuvvet Tanrısı

Zeus – Mutlak Kudret Tanrısı

Orfe – Müzikçi Ozan

Risus – Neşe Tanrısı

Eris – Nifak Tanrıçası

Feronia – Ormanları Koruyan Tanrıça

Ultio – İntikam Tanrıçası

Thanatos – Ölüm Tanrısı

Oinone – Pınar Perisi

Amykos – Poseidon’un Oğlu

Morpheus – Rüyalar Tanrısı

Boreas – Rüzgar Tanrısı

Alkyone – Rüzgar Tanrıçası

Eolo – Rüzgarların Bekçisi

Penelope – Sadakat Timsali

Hygieia – Sağlık Tanrıçası

Akslepios – Sağlık ve Hekimlik Tanrısı

Hephaistos – Sanayi Tanrısı

Ares – Savaş Tanrısı

Urania – Semavi Aşk Tanrıçası

Febris – Sıcaklık Tanrıçası

Fides – Sözünde Durma Tanrıçası

Perimelis – Sürülere Gözcülük Eden Periler

Eos – Şafak Tanrıçası

Dionysos – Şarap ve Coşku Tanrısı

Ros – Şebnem Tanrısı

Bia – Şiddet Tanrıçası

Rheme – Şöhret Tanrıçası

Fatum – Talih Tanrısı

Nektar – Tanrıları Ölümsüzleştiren İçkiler

Ambrosia – Tanrıları Ölümsüzleştiren Yiyecekler

Fors – Tesadüf Tanrısı

Thyke: Tesadüf Tanrıçası

Demeter – Toprak ve Tarım Tanrıçası

İkaros – Uçmayı Başaran İlk İnsan

Hypnos – Uyku Tanrısı

Persephone – Yeraltı Tanrıçası

Hades – Yer Altındaki Ölüler Ülkesinin Tanrısı

Elysion Yeraltı Cenneti

Aiakos – Yeraltı Ülkesinde Ölüler Hakimi

Flora – Yeşeren Bitkiler Alemi Tanrıçası

Penia – Yoksulluk Tanrıçası

Nike – Zafer Tanrıçası

Athena – Zeka Tanrıçası

Daimon – Zeka ve İlahi Kuvvet Tanrısı

Ploutos – Zenginlik Tanrısı

Gözden Geçir...

Evliya Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri Nelerdir?

Evliya Çelebi Kimdir? Aslen Kütahyalı olan Evliya Çelebi, İstanbul ile Kütahya arasında sık sık gidiş geliş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir