Türk Edebiyatının İlkleri

Türk edebiyatında önemli kilometre taşlarını bir başlık altında topladık. İlk roman, ilk edebi gazete, ilk tiyatro eseri gibi birçok konuda yardımcı olacaktır.

İlk Yerli Roman : Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Şemsettin Sami)

İlk Batılı Roman : Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil)

İlk Çeviri Roman: Tercüme-i Telemak (Yusuf Kamil Paşa) tarafından 1859 tarihinde Felenon tarafından Les Aventures de Telemaque  isimli eserinden çevrilmiştir.

İlk Köy Romanı : Karabibik (Nabizade Nazım)

İlk Edebi Roman: İntibah (Namık Kemal)

İlk Tarihi Roman: Cezmi (Namık Kemal)

İlk Tiyatro Eseri: Şair Evlenmesi (Şinasi) 1859

İlk Psikolojik Roman: Eylül (Mehmet Rauf)

İlk Realist Roman : Araba Sevdası (Recaizade Mahmut Ekrem)

İlk Özel Gazete: Tercüman-ı Ahval (Aga Efendi ve Şinasi Tarafından yayınlandı)

İlk Resmi Gazete: Takvim–i Vakayi

İlk Yarı Resmi Gazete: Ceride-i Havadis

İlk Pastoral Şiir: Sahra (Abdülhak Hamit Tarhan)

İlk Şiir Çevirisini Yapan: Şinasi

İlk Makale Yazarı: Şinasi

Noktalama işaretini kullanan ilk gazeteci: Şinasi

Aruz ölçüsüyle ilk tiyatro eseri : Eşref (Abdülhak Hamit Tarhan)

Hece ölçüsüyle ilk tiyatro eseri : Nesteren (Abdülhak Hamit Tarhan)

İlk Hamse Yazarı : Ali Şir Nevai

İlk Şiir Antolojisi:  Harabat (Ziya Paşa)

İlk Atasözleri Kitabı: Durub-i Emsal-ı Osmaniye (Şinasi)

İlk Tezkire Örneği: Mecalisün Nefais (Ali Şir Nevai)

İlk Hatıra Kitabı: Babürname (Babürşah)

İlk Bibliyografya : Keşfü’z Zünun (Katip Çelebi)

İlk Hikaye Kitabı: Letaif-i Rivayet (Ahmet Mithat Efendi)

İlk Mizah Dergisi: Teodor Kasap (Diyojen)

İlk Fıkra Yazarı: Ahmet Rasim

Türkçe yazılan ilk Kitap: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)

İlk Siyasetname: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)

Mesnevi tarzında yazılan ilk eser: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)

Aruzla yazılan ilk eser: Kutadgu Bilig

İlk Didaktik şiir örneği: Kutadgu Bilig

Şiirde ilk defa Türk kelimesi kullanan şair: Mehmet Emin Yurdakul

İlk Makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

İlk Edebi Bildiri: Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)

İlk Seyehatname: Miratül Memalik (Seydi Ali Reis)

İlk Edebiyat tarihçisi: Abdulhalim Memduh Efendi

Batılı ilk Edebiyat Tarihçisi: Fuat Köprülü

Sahnelenen ilk tiyatro: Vatan yahut Silistre (Namık Kemal)

Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabı: Sarf-ı Türki (Süleyman Paşa)

İlk Naturalist Eser: Zehra (Nabizade Nazım)

İlk Sözlük:  Divan-ı Lügat-it Türk (Kaşgarlı Mahmut)

İlk Türkçe Sözlük: Kamus-ı Türki (Şemsettin Sami)

İlk Özdeyiş kitabı: Lehçet’ül Hakayık (Ali Bey)

İlk Köy Şiiri: Köylü Kızların Şarkısı (Muallim Naci)

Türklerin kullandığı ilk Alfabe: Göktürk Alfabesi

İlk Türk Destanı: Alp Er Tunga Destanı

İlk Kadın Romancımız: Fatma Aliye Hanım

İlk Eleştiri Yazarı: Namık Kemal

Gözden Geçir...

Menopoz Nedir

Menopoz Nedir? Belirtileri Tedavisi ve 5 Teşhis Önerisi?

Menopoz nedir! Hakkında çok şey söyleniyor, ancak herkes bunun ne olduğunu ve kadınlar için ne …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir