İsmaliyet Öncesi Türk Devletleri Listesi

İslamiyetin kabulünden önce kurulan ve hüküm süren Türk devletleri; İskitler, Büyük Hun İmparatorluğu, Köktürk Devleti, Kutluk Devleti, Uygur Devleti, Avarlar, Hazarlar, Peçenekler, Bulgarlar, Kırgızlar, Macarlar, Uzlar, Türgişler, Akhunlar, Başkırtlar, Kıpçaklar, Sibirler ve Kimekler’dir.

İskitler (Sakalar) MÖ 8yy. – MS 3yy.

Avrupa’nın doğu kıyılarında hüküm süren, Mö 8. yüzyıldan MS 3. yüzyıla kadar bugünki Kırım ve Hazar Denizi etrafında varolmuşlardır. Savaşta Süvari sınıfını ilk kullananlar İstikler olarak bilinir. Ayrıca at üstünde okçuluk gibi birçok kendine has savaş yöntemleri geliştirmişlerdir. Dönemlerinde metal işleme konusunda da oldukça uzman bir devlet olmuş süs işlemesi, altın ve kuyum konularında da uzmanlaşmışlardır.

Gözden Geçir...

Deprem Nedir, Nasıl Oluşur?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle yer kabuğunda oluşan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları sarsma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir